Juoni

Laumat ovat vihdoinkin päässeet eroon saaren turvallisuutta uhanneista rikollisjärjestöistä - Caralian mafiasta ja kapinallislauma Rhowarasta. Kaikilla laumoilla on jälleen itsenäiset johtajat, jotka ovat yhteistuumin päättäneet muuttaa laumojen sisäisiä ja välisiä järjestelyitä välttääkseen ääriryhmien uuden nousun.

Koska kumpikin kukistetuista kapinallisryhmistä sai aikanaan alkunsa laumattomien keskuudesta, asetetaan vailla laumaa kulkevat hevoset tästä lähtien erityistiukan tarkkailun alaisiksi. Laumattomien vaeltelua ympäri saarta ei enää katsota läpi sormien. Nämä karkotetaan omalle pienelle alueelleen saaren kaakkoisnurkkaan, ja tarkan vartioinnin avulla laumanjohtajat aikovat varmistaa, että nämä myös pysyvät siellä. Laumattomien joukkoon päätyminen on uhkana kaikille sääntörikkojille, sillä laumastaan erotetut hevoset karkotetaan heidän alueilleen, eikä pois pääsemisestä ole takeita. Laumattomille saatetaan aika ajoin tarjota mahdollisuutta yrittää uudelleen ja liittyä johonkin saaren laumoista, mutta on kustakin johtajasta kiinni, tohtivatko nämä luottaa laumattomiin ja sallia näille pääsyn kansansa jäseneksi.

Myöskään laumojen jäsenten ei sallita kulkea siellä täällä vailla kontrollia. Vanhat rajasäännöt ovat johtajien yhteisellä päätöksellä edelleen voimassa, eikä laumojen rajoja saa ylittää. Myös tätä sääntöä tiukennetaan asettamalla rajoille vartijoita. Laumaan liittyminen tehdään kuitenkin helpommaksi. Laumojen sisäisiä kriteereitä höllennetään, jotta saarelle saapuvat uudet asukkaat varmasti löytäisivät itselleen sopivan lauman eivätkä päätyisi laumattomiksi. Kullekin laumalle jäävät vain välttämättömät kriteerit, jotka varmistavat hevosten selviämisen laumansa maastossa. (Esim. ei suuria hevosia ketteryyttä vaativaan vuoristoon eikä tumman värisiä lumihevosten laumaan tai kirjavia aukeille alueille suojavärityksen takia.) Lisäksi laumojen sisäistä järjestystä ja yhteishenkeä pyritään lujittamaan nimeämällä hevosia erilaisiin virkoihin: rajavartijoiksi, viestinviejiksi, lapsenvahdeiksi ja niin edelleen.

Suurin muutos tuo kuitenkin kaikkien laumojen jäsenille uudenlaista vapautta: keskelle saarta syntyy aivan uusi alue, yhteismaa, jota varten jokainen lauma luovuttaa pienen osan omista maistaan. Tällä puolueettomalla alueella saavat kulkea kaikki saaren hevoset laumattomia lukuun ottamatta. Yhteismaalla on sääntöjä rikkomatta mahdollista tavata ystäviä ja sukulaisia, vaikka nämä kuuluisivat eri laumaan.

Tällä hetkellä..

Saarella vallinneelle pääntaudille on viimein löytynyt parannuskeino ja taudista ollaan pääsemässä eroon.
Tulivuori Hoero on äkillisesti purkautunut vuodenvaihteessa. Purkauma ja sen jälkivaikutukset ajavat hevosia pakoon tulivuoren lähialueilta saaren sisämaata kohti aiheuttaen useita rajarikkomuksia laumojen kesken. Lisää tietoa foorumilla.